fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozdelený na určitý počet akcií menovitej hodnoty.

Nákupom akcií sa osoba môže stať podielnikom akciovej spoločnosti, čiže akcionárom, čím získava časť celkovej hodnoty spoločnosti.