fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

BURZA

Miesto, kde sa podľa stanovených pravidiel sústreďuje ponuka a dopyt a kde sa obchoduje.

Burzy sa v súčasnosti delia na burzy cenných papierov, na burzy valutové, devízové a na burzy komoditné. Typické pre komoditnú burzu je, že predmet obchodu – teda konkrétny tovar – nie je fyzicky prítomný. Kupujúci a predávajúci sa navzájom dohodnú na uzatvorení obchodu, ktorý následne je vysporiadaný odovzdaním tovaru a prevodom finančných prostriedkov.