fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

CENNÝ PAPIER

Cenný papier je listina, ktorá je bezprostredným nositeľom práva. Je to dokument, s ktorým sa viaže určitá hodnota, majetok a majetkový prospech. Spoločnosť, ktorá cenný papier vydáva sa nazýva emitent. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný).