fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

CESTOVNÉ POISTENIE

Poistný produkt komerčných poisťovní, ktorý kryje množstvo rizík, ktoré môžu cestovateľa postretnúť v zahraničí, v základnom variante to sú liečebné náklady a asistenčné služby. Súčasťou poistenia môže byť tiež poistenie úrazu a zodpovednosti, pripoistenie batožiny či rizikových športov.

Výška poistného sa odvíja od výšky dohodnutých poistných limitov na jednotlivé riziká a s rizikovosťou destinácie, do ktorej bude poistený cestovať.