fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

DEFLÁCIA

Vo všeobecnosti deflácia predstavuje pokles cenovej hladiny. Defláciu je možné definovať ako zvyšovanie kúpnej sily peňazí. V praxi to znamená, že si za tie isté peniaze môžeme kúpiť viac.