fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

DEPOZITNÝ CERTIFIKÁT

Krátkodobý dlhopis vydaný bankou. Vydávajú sa na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Termín splatnosti je v rozpätí od jedného alebo niekoľkých mesiacov.