fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

DIVIDENDA

Výnosy vyplácané emitentmi z cenných papierov, napr. výnosy z akcií, ktoré sa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia rozdeľujú medzi akcionárov.                              Vyjadruje sa buď pevnou sumou, alebo v percentách z menovitej hodnoty akcie. Pri podielových fondoch sú obdobou dividend podiely na zisku.