fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

III. Pilier tzv.doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný a finančné prostriedky účastníkov sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.                Zamestnanec – osoba staršia ako 18 rokov, ak sa rozhodne pre sporenie v III. Pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ však nemá povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu