fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

FINANČNÉ DERIVÁTY

Finančné deriváty sú investičné inštrumenty, ktorých hodnota je odvodená z hodnoty tzv. podkladového aktíva (akcie, komodity a pod.).                                                                        Ich podstatou je forma terminovaného obchodu (dochádza k určitému oneskoreniu medzi dojednaním obchodu a jeho plnením).

Základné typy derivátov sú futures a im podobné certifikáty, warranty, forwardy, swapy a opcie.