fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán je najmodernenjší a v oblasti rodinných financií najviac preferovanou komplexnou službou.                                                                                                          

Vzniká na základe podrobnej analýzy finančnej a životnej situácie. Obsahuje návod, ako si splniť svoje strategické finančné ciele s pomocou efektívnych finančných produktov, ktoré sú na trhu k dispozícii.                                                                                                         

Dobrý finančný plán, pripravený profesionálom zohľadňuje vzťah k riziku, historicky dojednané produkty a výsledné riešenie je vždy individuálnou záležitosťou.