fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

HAVARIJNÉ POISTENIE

Havarijné poistenie je nepovinné zmluvné poistenie motorových vozidiel pre prípadné riziká. Poistenie sa obvykle vzťahuje na poistenie pre prípad havárije, vandalizmu, živelnej pohromy, požiaru a výbuchu, doplnkové poistenia sa vzťahujú na odcudzenie vozidla, jeho častí a poistenej výbavy, poistenie skiel, poistenie pre prípad úrazu, náhradného vozidla, batožiny, právnej ochrany a astistené služby.

Poistenie sa uzatvára najčastejšie na dobu neurčitú s poistým obdobím jedného roka a platnosťou na území SR a Európa.

Cena poistenia závisí predovšetkým od výšky poistnej sumy, na akú je vozidlo poistené, ďalej od výšky spoluúčasti pri poistnej udalosti, veku auta, výbavy a ďalších parametroch.