fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

HYPOTÉKA

Hypotéka je špeciálny typ úveru, korého splácanie vrátene príslušenstva je zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti a to aj rozostavanej.

Účelom hypotekárnych úverov postovaných fyzickám osobám je najmä realizácia ich potrieb súvisiacich s bývaním (kúpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti, refinancovanie úveru či kúpa pozemku a pod.) Predmetom hypotekárnych úverov sú nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, ktoré nie sú ako celok zahrnuté do obchodného majetku žiadateľa.

Hypotekárny úver však môže byť čerpaný aj bez uvedenia účelu, tzn. že banku nezaujíma, na čo budú poskytnuté finančné prostriedky. Táto neúčelová hypotéka, ktorá je však zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, nazýva sa „americká hypotéka“.