fbpx

Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

KAPITÁLOVÝ TRH

Trh, na ktorom sa sústreďuje ponuka a dopyt strednodobého a dlhodobého kapitálu. Kapitálový trh je súčasťou finančného trhu a obchoduje sa na ňom s finančnými inštrumentmi, ich doba splatnosti je dlhšia než jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).