Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

LEASING

Leasitn je označovaný ako finančný produkt, ktorým je možné financovať väčšinou hnuteľný majetok. Je charakterizovaný predovšetkým väzbou na financovaný predmet. Existuje viac druhov leasingov, najčastejšia forma je finančný a operatívny leasing.

1) Finančný leasing je charakteristický tým, že financovaný predmet je počas celej doby majetkom financujúcej (leasingovej) spoočnosti a až na konci leasingu prechádza do vlastníctva na klienta.

2)Operatívny leasing sa od finančného leasingu odlišuje tým, že predmet nájmu (najčastejšie auto) sotáva vo vlastníctve leasingovej spoločnosti aj po skončení zmluvy. To umožňuje leasingovým spoločnostiam započítať do splátok len rozdiel medzi novou a zostatkovou hodnotou predmetu nájmu. Operatívny leasing využívajú prevažne živnostníci a spoločnosti.