Finančný slovník

Pri riešení financií sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

LIKVIDITA

Schopnosť subjektu v ktoromkoľvek okamihu splniť svoje záväzky. Pri cenných papieroch platí, že čím vyššiu likviditu má cenný papier, tým rýchlejšie je možné ho premeniť na peniaze (predať).