fbpx

ako pracujem pre Vás

Kontaktujte ma, prosím a dohodneme si stretnutie

+421 905 601 218

iveta.hestericova@bcas.sk

Prvé stretnutie (aj online): ja sa predstavím Vám a Vy mne 

Spoločne zistíme: Akú konkrétnu nehnuteľnosť chcete predať/prenajať? Čo je pre Vás dôležité dosiahnuť pri predaji – rýchlosť alebo čo najvyššiu cenu?

Zosumarizujeme písomné podklady k predaju Vašej nehnuteľnosti. Kúpnu zmluvu, katastrálnu mapu, darovaciu zmluvu, dedičské osvedčenie... Máte aj pôdorys nehnuteľnosti ? Technický stav, energetický certifikát, list vlastníctva, spoluvlastnícky podiel.....Záložné právo banky. Jednoducho všetko, čo s Vašou nehnuteľnosťou súvisí a má vplyv na jej úspešný predaj/prenájom.

Ja Vám predstavím spoločnosť, pre ktorú pracujem, moju prácu, zrealizované predaje,  dosiahnuté výsledky, služby, ktoré Vám ako firma poskytneme, marketingové nástroje predaja. Zmluvu o sprostredkovaní, ktorú si budete môcť v kľude prečítať.

Cena, marketing, podmienky našej spolupráce

Cena = najvýznamnejší faktor pri predaji Vašej nehnuteľnosti. Urobíme jej analýzu, porovnáme ceny podobných nehnuteľností v okolí tej Vašej, odpovieme si na otázky začínajúce sa na slovíčko “Prečo?“ a správne si nastavíme cenu nehnuteľnosti.

Prejdeme  si postupy a  možnosti predaja a podmienky našej vzájomnej spolupráce vrátane mojej odmeny za prácu.

Stanovíme si termíny, možnosti prezentácie Vašej nehnuteľnosti a spôsoby predaja.
Dohodneme si prehliadku Vašej nehnuteľnosti  nielen preto, aby som ju „naživo“ videla, ale aj preto, aby sme sa mohli spoločne dohodnúť, ako Vašu nehnuteľnosť pripravíme na predaj.

Príprava Vašej nehnuteľnosti na predaj, home staging

Pri home stagingu ide o to, aby sa interiér Vášho bytu alebo domu jednoducho skrášlil... drobnou dekoráciou, kvetom, usporiadaným nábytkom či vhodne zladenými textíliami.

Čo najmä by sme mali urobiť, aby náš príbytok vyzeral príťažlivo ?

1.  PORIADOK – jednoducho upracte svoj príbytok.. a urobte z neho jedno príťažlivé a upratané miesto

2.  ULOŽTE NÁBYTOK – ten, ktorý máte k dispozícii. A ten, ktorý už nechcete, vyhoďte.

3.  FARBY a KVETY - vymaľujte, ak je to potrebné. Farebne zlaďte dekorácie,  oživte svoj príbytok kvetmi. ... a všetky ostatné úkony, ktorým sa v našej „realitnej branži“ hovorí home staging  už nechajte na nás 😊

Prezentácia Vašej nehnuteľnosti a jej prehliadky

FOTOGRAFIE – iba od profesionálneho fotografa.

VIDEO-prehliadka od profesionála

DATABÁZA KLIENTOV – to sú tí klienti, ktorí sa u nás zaregistrovali a nachádzajú sa v našej databáze ako „dopytujúci sa klienti“, ktorí hľadajú vhodnú nehnuteľnosť na kúpu. Možno práve oni hľadajú tú Vašu 😊

SOCIÁLNE SIETE – Facebook a Instragram – áno, aj toto je jeden z marketingových nástrojov, ktorý pri našej práce plne využívame.

OSOBNÉ KONTAKTY – klienti, ktorí už prostredníctvom mňa niečo kúpili alebo predali.

Prehliadky Vašej nehnuteľnosti so záujemcami : túto časť plne preberám na seba. Klientovi sa snažím zodpovedať všetky jeho otázky a v prípade, že sa kupujúci rozhodne pre kúpu tej Vašej nehnuteľnosti, začína sa nový proces : proces vyjednávania podmienok kúpnej zmluvy.

Rezervačná zmluva a depozit

Každý záujemca o kúpu nehnuteľnosti podpisuje v našej realitnej kancelárii „Dohodu o zložení zálohy“. Jedná sa o trojstrannú „Dohodu..“, ktorú podpisujete Vy ako predávajúci, záujemca o kúpu nehnuteľnosti ako kupujúci a oprávnený zástupca Broker Consulting, v tomto prípade som to ja.

Na základe tejto trojstrannej dohody záujemca – kupujúci uhradí tzv. „rezervačný poplatok“. Týmto spôsobom kupujúci záväzne deklaruje svoj záujem o kúpu Vašej nehnuteľnosti. Samozrejme, tento „rezervačný poplatok“ je súčasťou kúpnej ceny a započíta sa na kúpnu cenu.

Následne si všetky zmluvné strany ujasnia financovanie kúpy nehnuteľnosti. Častokrát totiž kupujúci potrebuje pomôcť s hypotekárnym úverom . Vieme mu ponúknuť hypotekárneho špecialistu.

Potrebuje kupujúci znalecký posudok? Spolupracujeme so súdnym znalcom z odboru stavebníctva.

Má Váš kupujúci vlastné zdroje financovania a potrebuje realizovať kúpu Vašej nehnuteľnosti prostredníctvom úschovy?

Úschovu je možné bezplatne zaistiť v našej spoločnosti.

Kúpna zmluva? Áno, aj tá súčasťou našej spolupráce.

Naše interné právne oddelenie nám vyhotoví „návrh kúpnej zmluvy“, ktorú zašleme všetkým účastníkom.

K tejto kúpnej zmluve sa následne vyjadrí kupujúci a Vy ako predávajúci a doplníme do nej všetky potrebné náležitosti.

Po podpise kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a úhrade kúpnej ceny buď prostredníctvom hypotekárneho úveru alebo účtu úschovy podáme návrh na vklad vlastníckeho práva.
Nebojte, sa, už ste vo finále! 

Po povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností dôjde k jej...

...fyzickému odovzdaniu do užívania kupujúcich (a teraz už nových vlastníkov)

Vaša nehnuteľnosť už vlastne v tejto chvíli nie je „Vaša“, pretože Vy už máte svoje peniaze a kupujúci má už teraz svoju nehnuteľnosť, ale zatiaľ iba „na papieri“. Preto je potrebné odovzdať mu ju do užívania.
Fyzicky.
Preto sa všetci spoločne stretneme v nehnuteľnosti a spíšeme „Odovzdávajúci protokol“, do ktorého zapíšeme stavy meračov jednotlivých médií ako i stav nehnuteľnosti (či je nehnuteľnosť odovzdaná v stave, na akom ste sa v kúpnej zmluve vzájomne dohodli).

A čo dodať na záver?

Verím, že ste boli s mojimi službami spokojní.

A fľaša dobre vychladeného šampanského čaká na každého z Vás !