fbpx

Realitný slovník

Pri realitnom obchode sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme  vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

KÚPNA ZMLUVA

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe ktorej sa prevádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho.                                                                                               Musí mať písomnú formu ak ide o nehnuteľnosť a musí obsahovať identifikáciu predávajúceho, kupujúceho, predmet kúpy a kúpnu cenu, dátum a podpis (podpis predávajúceho musí byť osvedčený).