fbpx

Realitný slovník

Pri realitnom obchode sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme  vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Žiadosť účastníkov právneho úkonu smerovaná katastrálnemu úradu, aby na základe uzatvorenej zmluvy zahájil konanie o povolení zápisu vkladu práva do katastra nehnuteľností.                                                                                                                        Návrh na vklad je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, záložnej zmluvy a každej zmluvy meniacej majetkovú podstatu, vlastníka, prípadne iné oprávnené osoby, či ťarchy.