fbpx

Realitný slovník

Pri realitnom obchode sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme  vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

POZEMOK

Je individualizovaná časť zemského povrchu (poľnohospodárska pôda, zastavaná plocha, vodné toky a pod.) a je to časť poľnohospodárskeho povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnosprávnej jednotky alebo katastrálneho územia hranicou vlastníckou, držby, druhov pozemkov, popr. rozhraním spôsobu využitia pozemku.