fbpx

Realitný slovník

Pri realitnom obchode sa stretnete s pojmami, ktoré ste doteraz bežne nepoužívali. Tie najzákladnejšie pojmy sme  vybrali a aj s vysvetlením ich nájdete v nižšie uvedenom zozname.

SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV

Právnická osoba, ktorá je spôsobilá vykonávať práva a zaväzovať sa iba vo veciach spojených so správou, prevádzkou a opravami spoločných častí a zariadení domu, poprípade vykonávať činnosti v rozsahu zákona o vlastníctve bytov a činnosti súvisiace s prevádzkou spoločných častí zariadení domu, ktoré slúžia aj iným fyzickým alebo právnickým osobám.

Obdobné postavenie ako správcovská spoločnosť, avšak správcovstvo si tu vykonávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov samostatne.